Ezoterikus adatbázis, ezoterikus kereső, ezoterikus névjegyzék, ezoterikus szolgáltatók, klubok, iskolák, szervezetek. Utoljára frissítve: 2005.11.07

   
 
Főoldal
Egyéni szolgáltatók
Klubok, iskolák
Cikkek, publikációk
Programok
Magunkról
Kapcsolat
Fórum
 
 
  Grafológia a gyakorlatban
Dátum: 2005-09-29, Szerző: Kröell-Dulay Emőke
Az írás, mint emberi megnyilatkozás, kifejezés. Minden papírra vetett vonal elárulja az egyént, kifejezi az akkori lelkiállapotát. Sok-sok apró jelből a szakember megállapítja az író – duktor – személyiségrajzát, jellemét, egyéniségét. Már a papír és írószer választása is meghatározható.

Vonalas papírra azok az emberek szeretnek írni, akik támaszt keresnek, nem elég önállóak. Ez abban az esetben érvényes, ha a betűk „ülnek” a vonalon. Sima papírt a szabadság kedvelők, önállóságukat nem feladó, nehezen keretek között tarthatóak választanak. Kedvelik a művészetet, - sőt, művelik is azt -, döntéshelyzetben sikeresen megoldják a feladatot. Makacs, kreatív emberkék. Fontos, hogy elismerjék munkájukat, tudásukat. Ezt megerősítik a szokásosnál nagyobb kezdőbetűkkel.


Az apró, túl kicsi méretű betűk írói beosztják energiájukat, gyakran elhagyják a kötővonalakat, maguknak való, filozófikus, elméleti emberek. Ha mindez mégis egy lendületes írásmóddal párosul, ahol észrevehető, hogy „repül” a toll a papíron, tagolt a szöveg (a bekezdések jól elkülönülnek), egy nagyon határozott elképzelésekkel rendelkező, okos emberrel állunk szemben. Fejlett esztétikai érzék, hatékony munkavégzés jellemző rá. Környezetüktől is a maximumot várják el, kompromisszumokra nem hajlandóak, hacsak önmaguknak nem származik belőle valami anyagi előny.

Ugye milyen sok mindent elárul egy darab papírra vetett iromány? Utaltam már a jellemre, egyéniségre, személyiségre. Mit is jelentenek e fogalmak?

A jellem az egyénnek az a magatartása, ahogyan testi és lelki adottságainál fogva külső és belső ingerekre reagálnia kell. E reagálás inkább ösztönszerű, reflexszerű. Örökölt, ösztönös, spontán törekvések és reagálások összessége.

Az egyéniség az egyénnek az a tudatosan alakított magatartása, ahogy a jellembeli sajátosságok feletti uralomra, az ösztöntörekvések megfelelő korlátozására, módosítására, a társadalom kívánalmaihoz való idomulásra törekszik, azaz, ahogy az egyén reagálni akar vagy szeretne. (Az érvényesülési szándék, a közösséghez való alkalmazkodás szükségességének felismerése alakítja). Az egyén milyen mértékben jut uralkodó szerephez?

A személyiség az előbbi két ellentétes magatartás küzdelméből kialakult és állandóan alakuló végképp kiformálódott egyén, a valóságban ahogy megnyilatkozik és reagál a vele történtekkel.

A jellem – az ősi törekvések, az öröklött adottságok a habitus – minden szándékon keresztül és minden tudatosság ellenére kiütközik. A jellem szabja meg a személyiség létrejöttének útját. De nézzük tovább grafológus szemmel az írásképet!

Írásképen nemcsak a rögzített vonalakat értjük, hanem az egyén rendelkezésére álló egész írásfelületet. Ide tartoznak a margók (felső, alsó, bal, jobb), sorközök, szóközök, betűközök. Az írásfelület kiemeli az egyént a környezetből, amikor írni kezd, birtokba veszi a papírfelületet és azon „kiéli magát”. Az írás egész szövevénye, ahogy a papírfelületen látható lesz. Kifejező és hozzáértő által értelmezhető képe, szimbóluma az egyén lelkivilágának.

Az íráskép egészét egységesnek kell felfogni, annak minden része és jellegzetessége egyformán tükrözi vissza az egész embert, jellembeli adottságait, egyéniségbeli törekvéseit és kialakult személyiségét. Három dimenziót különböztetünk meg. Merőleges irányt, vízszintes irányt és mélységet. Felső zóna – l, k, h betűk hurkos része - , mely a szellemi tevékenység mutatója, a középső zóna – a, ö, o…betűk -, melyek megmutatják a gyakorlati életben való eligazodást, és az alsó zóna – j, gy, p betűk alsó hurkos szára -, melyek az ösztönélet árulkodó betűi, és a pénzzel való kapcsolatra utalnak.

Nem kell ahhoz szakértőnek lenni, hogy megállapítsuk az első benyomásunkat az író személyről! Hallgassunk belső megérzésünkre! Tetszetős küllemű az egész íráskép, vagy zavaros? Kiegyensúlyozott, békés ember írása azonos ritmusban íródik, pacáktól mentes, könnyen áttekinthető.

Pár szót ejtsünk az ember egyik legszebb érzelmi állapotáról, a szerelemről. Párkapcsolat betűje a „gy” (én+te) betű. Kötővonal, ’g’ betű „kerek feje”, kiírt telt hurkok önmagukért beszélnek. Szimbólumként megjelenik a szív. Nem lehet direkt írni szerelem jelet! Betűk összekapcsolódásából születik!

Figyelem! Fontos! A grafológiában egy jel nem jel! A4-es nagyságú papíron 15-20 sor, ne felejtsük el. Az egész írásban 3-4 jel előfordulása (szívecske szimbólum) arra utal, hogyha az illető még nem is találkozott talán a nagy Ő-vel, de 1-2 héten belül lelkiéletében kellemes változás lesz. Az írás a tudatalattit is leírja! Pozitív kellemes érzés a szerelem! Rózsaszínben látjuk a világot, a konfliktus helyzeteket mellőzzük, kedvesebbek vagyunk környezetünkkel, írásunk is kiegyensúlyozott. Talán még virágot is firkálgatunk a papír szélére. Lehet, hogy túl idealizáljuk párunkat, felnézünk rá!?

Ez esetben a ’g’ nagyobb lesz, ’y’ pedig kisebb méretben lapul hozzá. Kerekebb oválokat (a,o,ö) írunk, az az, a gyakorlati életben is hatékonyabbak vagyunk, gyorsan és sikeresen intézzük ügyeinket.

Az alsó zónában több telt hurkokat fedezünk fel. Világos! Szerelmi, szexuális életünk „sínen” van. Fürdünk örömben, boldogságban. Megélt örömök ezek!

Legyen szép napod, minden jót kívánok!

Kröell-Dulay Emőke
Grafológus
      

 küldés emailben
 nyomtatás

« vissza az előző oldalra